ASSOCIACIÓ VADEBACH – MEMÒRIA 2019

En el nostre primer any com a Associació, hem realitzat diverses activitats relacionades amb els objectius de l’Associació:

 1. Enguany hem col·laborat en la realització dues edicions de la Formació Acreditada pel Centre Bach d’Anglaterra, una a Barcelona i l’altra a Banyoles (Girona).
 2. Hem dut a terme la “1a Jornada VadeBach, educació emocional amb les flors de Bach”, Barcelona 30 novembre 2019, on van participar professionals de les flors de Bach de diferents indrets de Catalunya, Espanya i Llatinoamèrica, assolint un dels objectius de la jornada: crear xarxa entre persones i professionals amants de les flors de Bach i oferir eines per millorar els coneixements i pràctica de les flors de Bach.
 3. Hem promogut la formació continuada acreditada pel Centre Bach d’Anglaterra amb altres formadors acreditats :
  • “Teràpia floral de Bach en la infància, eines de consulta” amb Montserrat Bayego (Antropòloga i Enfermera, COIB)
  • “Ajudant al que ajuda” amb Gerardo Rodríguez (Metge Homeòpata, Sevilla)
  • “Gestió efectiva de l’estrès: un enfoc multidimensional” amb Marielena Núñez, responsable del programa de formació del Centre Bach a Llatinoamèrica.
 4. Realització de xerrades divulgatives de les flors de Bach:
  • “La salut a les teves mans amb les flors de Bach, és senzill”, Gestalt Banyoles a Banyoles (Girona)
  • “Flors de Bach i embaràs”, centre Mouu – Sabadel
 5. Publicació d’un article divulgatiu de les flors de Bach al portal web de Saludterapia.
 6. Creació i activació de la web www.vadebach.cat
   
 7. Creació d’un compte a Instagram i uns pàgina al Facebook: vadebach.cat
 8. Publicació setmanal de dues frases del Dr.Bach per difondre i donar a conèixer la seva filosofia a les XXSS.
 9. L’Associació ha crescut amb la incorporació de nous/noves socis/sòcies.
 10. Publicació de diversosNewsletter informatius 

Estem molt contentes de la incorporació de noves persones a l’Associació i de les col·laboracions que s’estan establint que ens permeten obrir noves línies de treball per tirar endavant diverses activitats relacionades amb els objectius de l’Associació.

Barcelona, 17 febrer 2020