Gestió efectiva de l’estrès: un enfoc multidimensional

Gestió efectiva de l’estrès: un enfoc multidimensional
Marielena W. Núñez (Venezuela – Canadà)

Diumenge 1 desembre de 15 a 19 hores

Marielena W. Núñez és formadora de formadors de flors de Bach a Espanya, Llatinoamèrica i Xina. Dues dècades com a coordinadora Regional d’Amèrica Central i Amèrica del Sud del Programa Internacional Educació Bach.

Aquesta formació de 4 hores té com a objectius:

  • Definir las condiciones de l’estrès a través de la nostra auto-avaluació
  • Revisar la bioquímica de l’estrès i les seves conseqüències en l’organisme a nivell mental, físic i emocional.
  • Explorar els factors biopsicosocials: els efectes a curt i llarg plaç 
  • Explorar les competències emocionals
  • Explorar vuit formes de mitigació 
  • Revisar, conjuntament amb els/les participants, fonts d’estrès quotidià/ personal i el seu maneig amb les flors de Bach

Formació acreditada pel Centre Bach d’Anglaterra com a formación continua BC-ACE.