Nivell 2 – flors de Bach avançat

Nivell 2 : flors de Bach avançat

Aquest és un nivell pràctic per explorar, descobrir i comprendre el sistema amb més profunditat. Convida a la reflexió i a la pràctica de la filosofia del sistema, consolidant així els coneixements adquirits en el nivell 1.

Es presenta l’ús dels remeis en diferents situacions, la diferenciació subtil entre flors, el concepte de remei tipus i es presenta l’autoconeixement com a part fonamental de la filosofia i pràctica del sistema del Dr.Bach.

Per accedir al Nivell 2 cal presentar el certificat d’assistència de Nivell 1 acreditat pel Centre Bach d’Anglaterra.

Continguts Nivell 2 – flors de Bach avançat

  • Consolidació de conceptes
  • Diferències subtils entre flors semblants
  • Flors que es complementen
  • Diferenciació entre remeis de tipus i d’estat
  • Claus per començar a identificar el propi remei tipus
  • Casos, exemples i exercicis per aprofundir en la pràctica dels remeis i l’autoconeixement

Al finalitzar el nivell 2 obtindràs el Certificat d’assistència del Centre Bach d’Anglaterra (assistència mínima 80%).