Nivell 3 – Practitioner flors de Bach

Nivell 3 : Practitioner flors de Bach

Els cursos d’aquest nivell es dirigeixen a les persones que desitgin dedicar-se professionalment a la teràpia floral de Bach i a promoure la filosofia d’autoajuda del sistema. El nivell 3 també està obert a les persones no professionals que desitgin millorar les seves habilitats de consulta.

Per accedir al Nivell 3 cal presentar el certificat d’assistència de Nivell 2 acreditat pel Centre Bach d’Anglaterra.

Continguts Nivell 3 – Practitioner flors de Bach

  • Entrenament en tècniques de consulta
  • Qualitats, destreses i rol del Practitioner
  • Consolidació dels coneixements i aplicació de la filosofia i principis del sistema a la consulta de flors de Bach
  • Estratègies per treballar amb clients amb necessitats específiques
  • La professionalitat en la consulta de flors de Bach
  • El Codi de Pràctica

Els cursos de Nivell 3 es desenvolupen en tres parts:

  • La primera part és presencial i consisteix en un entrenament de les habilitats per poder fer una consulta professional de flors de Bach. El darrer dia, la persona realitza una prova de coneixements escrita que cal superar per poder accedir a la segona part del curs.
  • En la segona part la persona ha de respondre uns exercicis pràctics i es realitza a distància. Cal superar-la amb èxit per accedir a la tercera part del curs.
  • La tercera part consisteix en un període de pràctica de tres mesos en l’entorn de treball de la persona on haurà de posar en pràctica els seus coneixements teòrics. Cal presentar tres casos reals i escriure un assaig personal sobre les flors.

La persona disposa de 6 mesos per culminar el seu procès formatiu.

Al finalitzar el procès formatiu del nivell 3 tindràs l’opció, un cop signat el Codi de Pràctica, d’inscriure’s en el Registre de Practitioners de la Fundació Edward Bach d’Anglaterra.